Veckan och söndagen:

Denna veckan pågår Oasrörelsens sommarmöte i Kungsbacka. Ni kan läsa om vad Oasrörelsen är här. Under mötet kommer Mikael och Herman finnas vid ett informationsbord om den Ortodoxa Kyrkan och vår församling. Vi är där från Torsdag till Lördag och kommer berätta om Ortodox tro och tradition, samt svara på frågor. Mikael kommer dessutom att … [Read more…]

Den helige Hyacintos:

På söndag firar vi minnet av en av Kyrkans tidigaste och yngsta martyrer, den helige Hyacintos. Den Helige Martyren Hyacintos föddes i Caesarea i Kappadokien och växte upp i en kristen familj. Den romerske kejsaren Trajanus gjorde honom till hans “cubicularius” (sängkammarherre). En gång, vid en hednisk högtid, höll kejsar Trajanus fest i ett hedniskt … [Read more…]

Den lame mannens söndag:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! På söndag firar vi “den lame mannens söndag” med typika kl. 10:00, som vanligt. Berättelsen om den lame mannen kan vi läsa i Johannes Evangelium 5:1-15: Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter … [Read more…]

De myrrhabärande kvinnornas söndag:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! På söndag fortsätter vi i glädjen efter påsken. Förra söndagen handlade om aposteln Thomas. Nu på söndag firar vi med kvinnorna som bar myrrha till graven och blev de första att upptäcka att Herren hade uppstått. Då de rusade tillbaka och berättade för lärjungarna blev de de första … [Read more…]