Upprop för fader Mikaels lön!

Vi i församlingens styrelse tycker att det är en glädje och förmån för församlingen att kunna fira liturgi och få undervisning av en kunnig och engagerad präst. Vi tror att flera av er som läser detta delar denna åsikt. Fader Mikaels lön är i dagsläget tyvärr alltför låg i jämförelse med hans arbetsinsats. Församlingens styrelse … [Read more…]