Kristi frambärande i templet

Den 2:a Februari firar Kyrkan en festdag: Kristi frambärande i templet. Dagens evangelietext är hämtad från Lukasevangeliet 2:22-40. Den helige Teofanes Eremiten skriver om denna festdag:

Vid denna högtid omges Herren på ena sidan av Symeon – rättfärdighet som väntar på frälsning, men inte av sig självt; och Anna – ett liv levt i strikt fasta och bön som levandegjorts av tro; och på andra sidan av genuin, omfattande och trogen renhet – Josef, den trolovade. Överför alla dessa andliga förhållningssätt till ditt eget hjärta och du kommer att få skåda Herren – inte som en som bärs fram till dig, men som en som kommer till dig i egen hög person. Du kommer att innesluta honom i ditt hjärta och sjunga en sång som hörs genom himlarna och gläder alla änglar och helgon.

Kristi frambärande i templet. Jesus och Guds Moder i mitten, flankerade av Symeon och Anna på ena sidan och Josef på den andra.

Kristi frambärande i templet. Jesus och Guds Moder i mitten, flankerade av Symeon och Anna på ena sidan och Josef på den andra.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Munken Xenofon, hans fru och barn

Xenofon och hans familj

Xenofon och hans familj

Munken Xenofon, hans maka Maria och deras söner Arkadios och Johannes var uppskattade medborgare i Konstantinopel på 400-talet. Trots sin rikedom och höga ställning utmärkte de sig genom sin enkelhet och godhet. Då Xenofon och Maria ville ge sina söner en mer komplett utbildning skickade de dem till den feniciska staden Beirut. Genom Guds försyn förliste det fartyg de båda bröderna seglade med. Bröderna fördes av vågorna till olika platser på stranden. Ledsna över att ha skiljts åtbestämde bröderna sig för att fullt ut ägna sig åt Gud och gå i kloster. Under lång tid fick föräldrarna inga nyheter om sina barn och förmodade att de hade omkommit. Xenofon, som redan var ganska gammal, hade dock ett fast hopp på Herren och tröstade sin hustru Maria och sade åt henne att inte sörja utan att tro på att deras barn blev skyddade av Herren. Flera år senare åkte de båda makarna på pilgrimsfärd till de heliga platserna, och i Jerusalem fick de träffa sina söner som ägnade sig åt andlig träning i två olika kloster. De lyckliga föräldrarna tackade Herren som återförenat hela familjen. Återstoden av sina liv ägnade Xenofon och Maria sig åt Gud och gick även de i kloster. Munkarna Arkadios och Johannes tog farväl av sina föräldrar och gick ut i öknen där de efter lång andlig träning och kamp belönades med undergörandets och proftians gåvor. Munkåldringen Xenofon och Maria fick även de undergörandets gåva efter att ha bedrivit andlig kamp i tystnad och strikt fasta.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Makarios den store

20140116-150003.jpg

Makarios den store, koptisk ikon från 1700-talet.

Den helige Makarios den Store var från Thebaid i Egypten, enligt somliga en lärjunge till den helige Antonios den store. Han föddes omkring år 331 och kämpade i asketism i öknen vid Sketis. Som ung kallades han “det åldriga barnet” på grund av sin stora visdom och strama livsföring. Han vigdes till präst och dog 391, vid sextio års ålder. Det finns femtio andliga homilier som skrivits honom och som bl.a. utgivits på svenska (Artos 2001).

Det sägs om den helige Makarios att han blev så som en gud på jorden, för precis som Gud skyddar hela världen, så han överskylde Makarios de fel som han såg som om han inte såg dem. När han kom tillbaka till sin cell hittade en tjuv som höll på att ta hans saker och packa dem på en kamel. Makarios likgiltighet för ägande var så stor att han hjälpte tjuven lasta kamelen. När kamelen vägrade att resa på sig återvände Makarios återvände till sin cell och tog fram en liten hacka, sade att kamelen ville visst ha hackan också, lastade på den och knuffade upp kamelen. Kamelen lydde Makarios, men snart lade den sig ner igen, och ville inte flytta sig förrän allt hade återbördats till Makarios igen. Den helige Makarios den Store kallas också “av Egypten,” eftersom han tillhörde den gamla ursprungsbefolkningen i Egypten, kopterna.


Välkommen på aftongudstjänst i “Kryptan”, Vasakyrkan nu på söndag kl. 17.