Profeten Nahum

På söndag firar vi minnet av en av de tolv sk. “mindre profeterna” från det gamla förbundet. Den heliga profeten Nahum, vars namn betyder “Gud tröstar,” var från byn Elkosh (Galileen). Han levde under det sjunde århundradet f.Kr. Profeten Nahum profeterade om den assyriska staden Nineves förstörelse på grund av dess många ogärningar som bl.a. var förstörelsen av den israelitiska riket, och kung Sanheribs hädelse mot Gud. Den assyriska kungen Ashurbanipal dog 632 f.Kr., och under de kommande två decennierna började hans imperium att falla sönder. Nineve föll 612 f.Kr.

Nahum skiljer sig från de flesta av profeterna i det att han inte lämnar någon uppmaning till omvändelse. Han fördömer inte heller Israel för otrohet till Gud.

Detaljer om profetens liv är okända. Han dog vid fyrtiofem års ålder och begravdes i sin hemstad. Han är den sjunde av de tolv mindre profeterna i Gamla Testamentet.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Gregorios Undergöraren

ImageVälkommen på söndag. Vi firar den helige Gregorios Undergöraren, född år 203 i provinsen Pontus av hedniska föräldrar. I sin ungdom studerade han hednisk filosofi men blev alltmer medveten om dess otillräcklighet. Han vände sig då till Origenes, som under flera år undervisade honom i den kristna tron och till sist döpte honom. Gregorios levde en tid som eremit innan han år 240 vigdes till biskop av Neocaesarea. Det berättas att han hade endast 17 kristna att ansvara för vid sitt tillträde som biskop, men att det bara fanns 17 hedningar kvar i området då han lämnade biskopsstolen. Sitt tillnamn – “Undergöraren” – fick han för de oräkneliga  mirakel som tillskrivits honom. Han dog runt år 270.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.