Den Helige Symeon Styliten

ImagePå söndag firar vi det kyrkliga nyåret och den helige Symeon Styliten (390-459). Han blev munk vid 13 års ålder i klostret Eusebon nära Antiokia. Munkarna där drev iväg honom på grund av hans stränga asketiska levnad och han levde många år som eremit. Ryktet om hans helighet gjorde att många människor kom för att se honom och få ett råd om hur de skulle leva sina liv som kristna. För att värja sig mot alla besökare byggde han en pelare som han successivt lät bygga högre och högre. På denna pelare levde han återstoden av sitt liv – 36 år! Mat och förnödenheter fick han i en korg som hissades upp en gång i veckan. Han fick stort inflytande genom att han omvände många hedningar till den ortodoxa tron och skapade försoning mellan fiender. Han är urtypen för senare tiders styliter, dvs. pelarhelgon. Den helige Symeons pelare kom att bli ett av den antika världens tre främsta pilgrimscentra. Platsen ligger nära huvudleden till Antiokia vilken var områdets största stad när det begav sig. Idag är bara ruiner kvar, men fundamentet till pelaren finns fortfarande att beskåda.

Fundamentet till hl. Symeons pelare

Fundamentet till hl. Symeons pelare

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Apostlarna Bartholomeus & Titus

ImageSöndagens aftongudstjänst firas med anledning av Aposteln Bartholomeus relikers överförande vilket skedde genom Guds försorg. Hans reliker förvarades i staden Dara i dagens Irak, men då perserna övertog området flydde de kristna till Svarta havets stränder. Där överfölls de av perser och tvingades lämna relikskrinet på stranden. Perserna kastade det i havet, men Gud såg till att det dök upp vid ön Lipari. När muslimerna erövrade ön på 800-talet fördes relikerna till Italien för att slutligen hamna i Rom. Idag finns en del av helgonets kranium i katedralen i Frankfurt, och en  arm vördas i katedralen i Canterbury.

Vi firar också minnet av aposteln Titus av de 70. Han föddes av hedniska föräldrar på ön Kreta och omvändes till Kristus genom aposteln Paulus förkunnelse. Titus slog följe med Paulus på dennes missionsresor över den då kända världen. aposteln Paulus vigde Titus till biskop över Kreta – han blev alltså öns första biskop – och senare skrev Paulus ett brev till Titus vilket är med i vår bibliska kánon. den helige Titus dog fridfullt vid 97 års ålder.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Gudaföderskans avsomnande

Guds Moders avsomnande

Söndagens aftongudstjänst firas med anledning av Guds Moder Marias avsomnande, dvs. hennes himmelska hädanfärd. I Kyrkans tradition och hymnografi framkommer den urkristna tron att Maria, i likhet med Enok och Elia i Gamla Testamentet, for hädan till himmelen med både själ och kropp då hon somnade in. Traditionen förtäljer hur hon när stunden var inne fick sällskap av de 12 apostlarna, förutom Thomas, vilka fördes på moln till Jerusalem där Guds Moder bodde då. Utöver de 11 var även Paulus, biskoparna Dionysios, Hierotheos och Timotheos där. Då de stod omkring henne befallde hon sin ande i hans händer som är både hennes son och vår Gud. Han steg själv ner från himmelen och tog hennes själ i sin famn och förde hem den till sig (se ikonen ovan där Marias själ är den vita lilla barnet i Kristi famn – ett motiv som korrelerar med de klassiska Gudsmodersikonerna).

Apostlarna, ledda av Petrus, bad och sjöng hymner till Marias ära och förde hennes kropp i procession till en grav i Kedron nära Getsemane vilken blivit förberedd för henne. När aposteln Thomas anlände till staden tre dagar efter begravningen ville han gärna skåda Gudaföderskans kropp en sista gång, men när de öppnade graven var den tom.

Biskop Kallistos Ware skriver att denna berättelse understryker några saker som den Ortodoxa Kyrkan håller för sant angående Guds Moder Maria: Hon led, likt sin son Jesus, en kroppslig död men hennes kropp, likt sin sons, restes åter upp på tredje dagen och hon fördes till himmelen både till själ och kropp. Hon är bortanför död och dom och lever i evigheten. Kroppens uppståndelse, vilken alla kristna väntar på, har i hennes fall redan ägt rum.

Detta betyder inte att hon är skild från oss vanliga människor. Tvärtom är det samma kroppens uppståndelse som vi alla väntar på och som hon redan fått erfara. Vidare är hennes moderskap en gåva till hela Kyrkan, i det att Jesu ord “När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: “Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: “Se din mor.” Dessa ord har alltid lästs av Kyrkan som så att Kristus ger sin egen Moder till Kyrkan, här representerad av lärjungen Johannes.

Välkommen till typika på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.