Samaritiska kvinnans söndag

Fotine den Samariska kvinnan

På söndag firar vi gudstjänst igen i vanlig ordning kl. 10 i Kryptan. Välkommen! Då firar vi  den 5:e söndagen efter Påsk, även kallad för den Samaritiska Kvinnan söndag. Traditionen kommer ihåg henne som den heliga Fotine, och hon fick möta Frälsaren vid staden Sykars brunn (Joh 4:5-42). Då Kristus är Gud såg han in i hennes hjärta och såg att hon var en sargad människa. Såsom den store Läkaren talade han läkande ord till henne och upprättade henne. Hon fick föra många samarier till tro genom sitt vittnesbörd.

När Jesus talar till henne vid brunnen talar han om livets vatten. Den som dricker av det vattnet ska inte törsta till evig tid. Det är den Helige Ande han talar om vilkens nedstigande över apostlarna är Guds fullkomnade av sin frälsningsgärning gentemot människorna. Den som lever i Anden får nämligen kraft därav att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, förvärva andens frukt och löpa hela loppet för att vinna segerkronan. Det är också vad Midpingst handlar om, festen som infaller mitt emellan Påsk och Pingst och som talar om båda högtidernas enhet: Utan Pingst är Påsken ofullkomnad och utan Påsk är Pingsten verkningslös. Denna högtid firar vi också på söndag.

Välkommen till typikagudstjänst på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Den Gudomliga Liturgin 25:e Maj!

Varmt välkommen att fira den Gudomliga Liturgin med oss på lördagen den 25:e Maj kl. 10:00. Fader Jean celebrerar tillsammans med Fader Diakon Mikael. Vi kommer vid detta tillfälle att vara i St. Matteus Kapell som ligger mitt i västra kyrkogården vid Sannaplan. Ta spårvagn 9 eller 11 till Sannaplan så ser du kyrkan genom kyrkogårdens ingång.

Image

Thomassöndagen

Kristus är uppstånden! Han är sannerligen uppstånden! حقاً قام المسيح قام

Aposteln Thomas, ikon från Orthodox Christian Icons

Aposteln Thomas, ikon från Orthodox Christian Icons

På söndag firar vi första söndagen efter Påsk, kallad Thomassöndagen, vilken firas till minne av aposteln Thomas möte med den Uppståndne. Vi läser i Johannesevangeliet följande:

Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: “Vi har sett Herren.” Men han svarade dem: “Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro.” Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: “Frid vare med er.” Sedan sade han till Thomas: “Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!” Thomas svarade honom: “Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: “Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser” (Joh 20:24-29).

Jag vill uppehålla mig vid meningar som står ut och talar till oss idag. För det första, Frälsarens ord “Tvivla inte, utan tro”, och för det andra aposteln Thomas ord “Min Herre och min Gud”.

Kristus Frälsaren, den vars uppståndelse vi firade i söndags, känner oss alla bättre än vi känner oss själva. Vi kan tro att vi känner oss själva bra, och somliga gör det också, men ingen känner oss så bra som Kristus. Det är han som skapat oss och som vet hur vi är och vad vi kan bli. De ambitioner han vill att vi ska ha för ögonen är inte världens mål och mening, men Guds rikes syfte med människan: att bli så lika Gud som är möjligt för oss som skapade varelser.

Världens ambitioner blir en grogrund för lasterna i oss. Den som strävar efter en lyckad karriär, materiellt välstånd, värdefulla prylar (t.ex. kläder, elektronik) och en putsad fasad kommer oundvikligen drabbas av vinningslystnad, girighet, missunnsamhet och stolthet. Dessa laster, med flera, förvanskar vårt väsen och för oss bort från de personer vi är skapta av Gud att vara.

Istället för att lyssna till värdens kakofoni av ideal, där alla för in oss på sidospår och gör att vi missar målet, ska vi ha Kristi ord inför oss när vi vandrar: “Tvivla inte, utan tro.” Han är uppstånden! Gudsmänniskan Kristus lät sig födas och ta mandom av jungfrun i vår värld, den värld han själv skapat. Han levde bland oss och undervisade om Guds rike, en ogrumlad sanning. Han lät sig pinas och korsfästas och dö för våra synders skull. I dödsriket fångade döden en kropp men mötte Skaparen – på så vis dödade Kristus döden med sin död: för hur kan den odödlige möta döden med annan utgång än denna? För vår skull uppstod Kristus också på tredje dagen, med den mänskliga naturen förklarad och förhärligad.

Allt detta för din och min skull, eftersom han är Gud som älskar människorna.

Inte på något annat vis kan vi vandra genom livet som personer i hela vår

Min Herre och min Gud

Min Herre och min Gud (OCI)

skapade skönhet än genom att lyssna till Frälsarens ord: “Tvivla inte, utan tro.” När vi, med aposteln Thomas, svarar “Min Herre och min Gud” slår vi in på sanningens stig i dubbel bemärkelse: på ett sätt genom att bekänna Kristi Gudom klart och tydligt, och på ett annat sätt genom att bekänna Kristus som Herre i våra liv.

Aposteln Thomas är ett av många exempel på hur ett liv i Kristi efterföljd, i motsats till världens efterföljd, gör att man strålar av Gudomlig nåd redan i detta livet. Traditionen talar om hur denne tvivlande apostel färdades ända till Indien och predikade Kristi uppståndelse där. Den helige Johannes Chrysostomos säger följande om Thomas:

Trots att Thomas hade svagare tro än alla de andra apostlarna arbetade han genom Guds nåd än modigare, än ivrigare och än mer outtröttligt än dem alla, så att han reste och predikade över hela jorden utan fruktan inför att förkunna Guds Ord för vilda folk.

Aposteln Thomas martyrium

Aposteln Thomas martyrium, från bloggen “Full of Grace and Truth“.

Thomas led martyrdöden och fick så kröna sitt liv genom att efterlikna sin Herre och Gud i en död som hans. Men det är inte ett nederlag! Kristus är uppstånden! Döden är besegrad! Thomas var också en människa som levde enligt Guds intentioner för honom. Thomas lystrade till Kristi uppmaning – “Tvivla inte, utan tro” – och förde evangeliet om sin Herre och sin Gud till jordens alla folk. I en av hymnerna vi sjunger på söndag står det såhär:

Låt oss förstå, som Thomas, så att vi kan ropa till dig: Min Herre och min Gud, ära vare dig!

Kristus är uppstånden! Han är sannerligen uppstånden! 

Fader Diakon Mikael.

Välkommen till gudstjänst på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.