Återförandet av den helige Johannes Chrysostomos reliker

Välkomna på söndag då vi firar aftongudstjänst. Söndagens högtid är med anledning av överförandet av den helige Johannes Chrysostomos reliker från staden Comana till Konstantinopel. På bloggen Mystagogy finns en ganska lång text på engelska om denna högtid. Man kan också läsa på den Ekumeniska Patriarkatets hemsida om hur relikerna återbördades en andra gång, efter … [Read more…]

Euthymios den Store

Detta helgon som vi firar den 20:e Januari, och som var från Melitene i Armenien, var son till fromma föräldrar vid namn Paulus och Dionysia. Han föddes omkring år 377. Då hans mor hade varit ofruktsam fick  han namnet Euthymios, vilket betyder glädje, för det var vad hans föräldrar upplevde vid hans födelse.  Han studerade under Eutroios, biskop … [Read more…]