Återförandet av den helige Johannes Chrysostomos reliker

Välkomna på söndag då vi firar aftongudstjänst. Söndagens högtid är med anledning av överförandet av den helige Johannes Chrysostomos reliker från staden Comana till Konstantinopel. På bloggen Mystagogy finns en ganska lång text på engelska om denna högtid. Man kan också läsa på den Ekumeniska Patriarkatets hemsida om hur relikerna återbördades en andra gång, efter att korsfararna stulit dem från Konstantinopel 1204.

Image

Den helige Johannes Chrysostomos hand.

Välkommen till Aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Euthymios den Store

Image

Euthymios den Store

Detta helgon som vi firar den 20:e Januari, och som var från Melitene i Armenien, var son till fromma föräldrar vid namn Paulus och Dionysia. Han föddes omkring år 377. Då hans mor hade varit ofruktsam fick  han namnet Euthymios, vilket betyder glädje, för det var vad hans föräldrar upplevde vid hans födelse. 

Han studerade under Eutroios, biskop i Melitene, som han vigdes och anförtroddes vården av ett kloster i Melitene. Så, efter att han hade kommit till Palestina omkring år 406 blev han ledare för en skara munkar. Genom honom kom en stor stam araber att omvända sig till Kristus när han botade deras ledare Aspebetos sjuka son. Aspebetos döptes med hela sitt folk, och tog det kristna namnet Petrus. Han blev senare biskop av sin stam. Den helige Euthymios kämpade också mot Nestorianos, Eutychianerna och manikéerna. Han var en lärare för den helige Sabbas den helgade. Efter ett långt liv – 96 år – avsomnade han år 473, den 20:e Januari.

Välkommen till Aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Söndagen efter Teofania: hedra herdarna.

På söndag firar vi söndagen efter Teofania, och epistelläsningen är hämtad från Efesierbrevet 4:7-13. Det stycket handlar om hur det är Gud som givit bl.a. herdar och präster till församlingen, och hur deras syfte är att bära fram Kyrkan till Gud “utan fläck och skrynkla” (Ef 5:27). Den helige Teofanes Eremiten (1815-1894) skriver följande betraktelse över denna text:

Image

Teofanes eremiten

[Församlingens] ledare är herdar och lärare som Herren har givit åt Kyrkan, genom vilkas mun han själv talar ord av vägledning som alla behöver, så fort någon vänder sig till en sådan ledare i tro och andakt inför Herren. De som osjälviskt vandrar denna väg vet om denna sanning, och det vet även de som för en strid mot frälsningens fiender utan att tycka synd om sig själva.

I sin herde finner de alltid hjälp och förs till en större förståelse, trots att man utifrån inte kunde ha förväntat sig en sådan hjälp. Dessa kommer nämligen inte till människor med sina bördor, utan till Herren som alltid är redo att vägleda och ge förståelse genom sina präster till var och en som uppriktigt och i tro söker den hjälpen.

Det slutliga ljusa målet är “att vi blir helt uppfyllda av Kristus” – att vi blir “fullkomliga människor” (Ef 4:13). Vi vet alla vad en fullkomlig människa är med världens mått mätt, och vi kan nog knappast hitta en person som inte ville vara så perfekt. Men innebörden av att vara en fullkomlig människa i Herren är något som ingen känner till som inte trätt in i den levnaden.

Detta ska dock inte tjäna till att någons iver att nå en sådan levnad ska svalna, men det borde tvärtemot elda på den ytterligare. Denna avsaknad av kunskap har att göra med den andliga fullkomningens höjder som kallas en “manlig mognad” i ett liv enligt Guds vilja. Aposteln förklarade detta som att klä sig i den fullkomlighet som uppenbarats i Herren och Frälsaren. Vem som helst kan se att skälen för oss är starka att “göra allt vi kan” (2 Petr 1:5) för att nå vår kallelse.

Välkommen till Aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.