Joannikios, Nikander och Hermas

Munken Joannikios den store föddes i Bithynien år 752 i byn Marikat. Hans föräldrar var fattiga och kunde inte ge honom ens grunderna till en utbildning. Från barndomen var han tvungen att vakta familjens boskap – deras enda inkomställa. Kärleken till Gud och bönen var alltid närvarande i den unge Joannikios själ. Ofta skyddade han … [Read more…]

Terentios & Neonilla med familj:

Vi har inte mycket kunskap om de heliga martyrerna Terence och Neonilla och deras barn: Sarbilus, Fotus, Theodulus, Hierax, Nitus, Vilus och Eunicius. Vi vet att de led martyrdöden under en tid av förföljelse av kristendomen under kejsar Decius (249-250). De bekände nitiskt Kristus och fördömde avgudadyrkan och hedendom. Som straff för detta utsatte hedningarna … [Read more…]