Biskopens påskbrev 2012:

2012-04-11

Till de älskade barnen i vårt Ärkestift, beskyddade av Guds nåd.
Det ärevördiga prästerskapet och folket som älskar Gud.
Kristus är uppstånden!

Historien bekräftar Kristi uppståndelse vilken ägde rum för två tusen år sedan. Ett antal människor vittnade om denna mirakulösa händelse. Idag kommer vi åter samman i kyrkorna för att fira Herrens uppståndelses heliga fest och hans seger över döden. På detta följer att var och en av oss måste tänka och handla som en människa som deltar i Kristi ärorika uppståndelse. Med andra ord borde hon leva uppståndelsens innersta natur i sitt dagliga liv.

Desperation hör inte till våra liv som kristna, ty vi äger uppståndelsens hopp.

Sorg skulle inte heller tillåtas tränga in i våra hjärtan, då det är fyllt av uppståndelsens glädje. Ingen missnöjd min får fara över våra ansikten, ty de lyses upp av uppståndelsens ljus. Likväl förstår vi de svåra utmaningar som möter oss i denna världen. Vi glömmer inte den styrka Gud ger oss att uthärda dessa svårigheter. Är det inte samma Herre som sade till sina lärjungar: ”I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen” (Joh 16:33)?

Med detta som grund ska vi veta att vi kan uthärda när vi gör Kristus till centrum för våra liv. Det innebär att vi tar Jungfru Maria och alla helgon som förebilder i våra liv. Det innebär också att vi bärs upp av den verkande kraften i Kyrkans sakrament. Det vill säga att vi måste befrias från självupptagenhet för att kunna skåda upp dit Gud är, få styrka av honom, och sedan se oss omkring efter var våra medmänniskor befinner sig och trösta dem.

Nu ställs vi inför en ny fråga: ”Är det så lätt att ändra sig själv, enligt vad som sagts ovan”? Mina älskade, svaret är att detta verkligen är den konkreta meningen i vars och ens deltagande i Herrens uppståndelse, och detta är verkligen den konkreta innebörden av den fallna människans uppståndelse.

Först när vi inser detta kan vi säga att vi verkligen firar den heliga påsken, festen för vår övergång från död till liv. Detta är vad jag önskar er alla, så att var och en av oss ropar från djupet av hjärtat: ”Han är sannerligen uppstånden!”

Johannes

Metropolit av Europa

 

Original på arabiska, översättning på engelska. Till svenska av Mikael Fälthammar.

Påskfirandet 2012:

Ett förtydligande rörande påskfirandets datum synes behövligt. Nu på söndag den 15:e firar församlingen ingen vesper som vi annars brukar. Istället firar vi påsken tillsammans med hl. Maria Magdalenas församling i Serbiska Kyrkan på lördag den 14:e kl. 23:00 till ca. 2:00 på morgonen den 15:e. En midnattsgudstjänst alltså.

När vi alltså inte firar vår vanliga vesper på påskdagen är det den ortodoxa påskdagen som åsyftas. På den svenska helgdagen, som i år inföll en vecka tidigare än den ortodoxa, firades vesper som vanligt.

Om någon oklarhet alltjämt kvarstår är ni välkomna att kontakta oss med hjälp av de uppgifter ni hittar under “kontakt” ovan.