Den Gudomliga Liturgin vid Kristi Dop:

Välkomna att delta på den Gudomliga Liturgin i Vasakyrkan den 5:e Januari kl. 18:00. Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling firar gudstjänst på svenska och engelska med anledning av Kristi dop (6/1) i Jordan av den helige Johannes Döparen och förelöparen.

Vad hände egentligen vid Kristi dop? Vi kan läsa om händelsen i Markusevangeliet 1:9-11, Matteusevangeliet 3:13-17, Lukasevangeliet 3:21-22 samt Johannesevangeliet 1:29-34. Här sker inte bara en sak, utan flera. Ett av de mest centrala temana som evangelisterna vittnar om är att den Heliga Treenigheten uppenbaras: “När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: ‘Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje'” (Matt 3:16-17). Där är Fadern som talar, Sonen sänd att fullborda all rättfärdighet, och Anden vilande över Sonen i form av en duva. Kyrkan sjunger om detta på Kristi dops högtid:

O Herre, vid dit dop i Jordan uppenbarades tillbedjan av Treenigheten. Ty Faderns röst vittnade om Dig och kallade Dig sin älskade Son, och Anden, i form av en duva, bekräftade dessa ord. O Kristus, vår Gud, som kom och upplyste världen, ära vare Dig.

(Troparion till Kristi dop, ton 1)

I en Kontakion till förfesten för denna högtid sjunger Kyrkan att Kristus i sitt dop “kommit för att förnya hela skapelsen.” Ortodoxa kristna tror att skapelsen helgades genom Kristi dop, och att materien genom hans nedstigande i vattnet åter potentiellt kan bli bärare av Guds verkande kraft. Under högtiden sker således “Vattenvälsignelsen.” Det är en kort gudstjänst där prästen välsignar vatten som burits fram i kyrkan. Församlingsborna får sedan ta med sig vattnet hem och bruka det till vad de anser gott. Många vittnar om hur det välsignade vattnet förblivit fräscht under ett år eller längre! I denna rit blir Kyrkans syn på miljöarbetet synligt, som en gemensam gudomlig och mänsklig akt av helgelse och frambärande. Människan bär fram vatten (eller bröd och vin till Eukaristin, eller sig själv för världen), och Gud helgar och välsignar.

Kristi dop i Jordan

Tyvärr, på grund av olika orsaker, måste vi ställa in måltiden efter gudstjänsten. Istället får vi se om något spontant initiativ dyker upp.

Välkommen att fira Gudstjänst i Vasakyrkan den 5/1 2012 kl. 18 (inte Kryptan denna gång).

Söndagen före Kristi födelse

Välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss kl. 17 nu på söndagen före Kristi födelse. Julfastan närmar sig sitt slut, och vi kommer inom kort få fira det oerhörda: Att Gud blev människa så att vi kunde bli gudomliggjorda.

Kristi födelse

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.