Den Helige Johannes Chrysostomos:

På söndag firar vi minnet av ingen mindre än Johannes Chrysostomos. Han är en av den Ortodoxa Kyrkans absolut mest älskade helgon, både för sina predikningar, men också för sin radikalitet vad gäller hur de kristna skulle (och skall) bemöta de lidande, svaga och sjuka. Han har fått ge namn till den Liturgi som firas … [Read more…]