Paulos Bekännaren:

På söndag firar vi minnet av den Helige Paulos Bekännaren, patriark av Konstantinopel. Den Helige Paulos, ärkebiskop av Konstantinopel, valdes till patriark efter att företrädaren Alexander hade dött (år 340), och då Arios kätteri åter hade flammat upp. Många av arianerna närvarade vid det sammanträde som valde Konstantinopels nya patriark. De revolterade i opposition mot … [Read more…]

Bankgironummer:

Vi kan nu med glädje meddela att församlingen fått ett eget bankgironummer. Det är: 803-1726 Vi vill uppmana er som önskar stödja församlingens arbete ekonomiskt att använda detta nummer. Stadgar och organisationsnummer hittar du här.  

Martyrerna Zenobios och Zenobia:

Välkomna på söndag. Vi firar gudstjänst i kryptan i Vasakyrkan kl. 17:00. Söndagens festhögtid är med anledning av martyrerna Zenobios och hans syster Zenobia. Här kan du läsa lite om dem: Biskopsmartyren Zenobios av Egeia och hans syster Zenobia led martyrdöden år 285 i Kilikien. Som barn uppfostrades de i den heliga kristna tron ​​av … [Read more…]

Fäderna vid de sju koncilierna:

På söndag firar vi de heliga fäderna vid de sju Ekumeniska Koncilierna. Aftongudstjänsten börjar kl. 17:00 i vanlig ordning. På Kristi Förklarings Ortodoxa församlings (överkalix) hemsida skriver fr. Benedikt följande om koncilierna (2011-10-12): Kyrkan är, enligt ortodox tro, skapad i begynnelsen som en av Guds främsta skapelser. Hon fanns före det gamla testamentet och före … [Read more…]

Aposteln Jakob den rättfärdige

På söndag kl. 17 firar vi minnet av aposteln Jakob Alfeus son, också känd som “den rättfärdige”, eller “den mindre” (Mark 15:40, för att skilja honom från aposteln Jakob den större, som var bror till aposteln Johannes). Enligt somliga var aposteln Jakob son till Josef, Marias trolovade. Han skulle då vara född av en tidigare … [Read more…]