Med anledning av det heliga Korsets upphöjelse:

På söndag firar vi söndagen efter det heliga Korsets upphöjelse. Korset, som ju var ett tortyrredskap och en antikens “elektriska stolen”, har för oss blivit till räddning. Gud lät sig naglas fast, enligt sin egen vilja, på korsets trä, för att besegra ondskan. Det är samma korsfästelse av Kristus vår Gud som blev en stötesten … [Read more…]

Gudaföderskans födelse och församlingens tillväxt:

Din födelse, o Gudaföderska och Jungfru, har förkunnat glädje för hela världen. Ty från Dig strålar rättfärdighetens Sol fram, Kristus vår Gud. Då han löste förbannelsen gav han välsignelse, och då han upphävde döden gav han oss evigt liv. – Apolytikon för Gudaföderskans födelse, ton 4. Herrens frälsningsplan förutsatte att Maria, hon som skulle bli … [Read more…]