Den Helige Eudokimos:

Den rättfärdige Eudokimos levde i Kappadokien i Mindre Asien under 800-talet, under kejsar Theophilos regeringstid (829-842). Han var son till fromma kristna föräldrar, Basileios och Eudokia, en framgångsrik familj som var vänner till kejsaren. Den rättfärdige och helige Eudokimos liv var helt inriktat på att behaga Gud att tjäna sin nästa. Han gav ett löfte om att förbli ogift och leva i kyskhet, och således undvek han samtal med kvinnor – han tittade inte ens på dem – endast med sin egen mor som han respekterade högt, hade han uppbyggliga samtal. På grund av hans dygdefulla liv utsåg kejsaren den helige Eudokimos till guvernör i distriktet Kharsian. Rättfärdige Eudokimos fullgjorde sin plikt som en Guds tjänare, i det att han styrde rättvist och med vänlighet. Han hade omsorg om de olyckliga och om föräldralösa barn och änkor, och han var en försvarare av vanligt folk. Hans personliga fromhetsövningar, vilka han utförde i hemlighet,kände endast Gud till.
Eudokimos gladde Gud genom sitt rena leverne, och Herren kallade hem honom vid 33 års ålder. Då han låg på sin dödsbädd gav den helige Eudokimos sina sista instruktioner: man skulle lägga honom i graven i de kläder i vilka han skulle möta döden. Sen skickade han ut alla ur rummet och bad till Herren, att ingen skulle se hans slut, precis som ingen såg hans hemliga fromhetsövningar under livet. Man begravde honom som han hade instruerat om. Direkt efter att rättfärdige Eudokimos dog började mirakel ske vid hans grav: många sjuka blev helade, och nyheten om dessa mirakler spreds runt omkring.
Arton månader efter helgonets död kom hans mamma från Konstantinopel, dit hans föräldrar hade flyttat efter att helgonet hade dött, till den helige Eudokimos för att vörda relikerna. Hon gav order om att ta bort stenen, gräva upp marken och öppna graven. Då det var gjort kunde alla se ansiktet på detta helgon, ljus som om vore han i livet, helt oberörd av förruttnelse. Mycken doft kom också från honom. De tog upp kistan med reliker från jorden, och klädde helgonet i nya kläder. Hans mor ville ta relikerna av hennes son till Konstantinopel, men folket i Kharsian öppnade inte upp för någon sådan möjlighet beträffande sin heliga. Efter en viss tid transporterade dock präst-munken Josef, som hade bott och levt vid helgonets grav, alla relikerna av den helige Eudokimos till Konstantinopel. Där placerades de i ett relikskrin av silver i den Allrahelgaste Gudaföderskans kyrka, som byggts av föräldrarna till helgonet.
Den rättfärdiga Eudokimos betraktas i den Ryska kyrkan som en av de speciella beskyddarna och förebedjarna inför Gud för familjer välstånd.

Vesper på söndag 31:a Juli kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

7/8 – ingen Vesper

14/8 – Vesper kl. 17:00

21/8 – ingen Vesper

28/8 – Vesper kl. 17:00. Sedan vesper varje vecka under september.

Lite media:

För den intresserade finns nu möjlighet att ta del av några seminarier. Dels håller fader Gregory i Manchester på att ladda upp alla fem seminarierna från konferensen om den Helige Ande i Kyrkan som vi deltog på. De finns här, och det är också där man ska kolla senare efter resterande videos. Här kommer också en presentation med egna länkar till de olika föredragen.

  1. Den Helige Ande i Nya Testamentet, av subdiakon Emmanuel Kahn.
  2. Den Helige Ande i Liturgin och Bönen, av fader Samir Gholam.
  3. Sanningens Ande: den Helige Andes gåvor i församlingen, av fader Alexander Tefft (föredraget börjar ca. 3 minuter in).
  4. Den Helige Ande i Klosterlivet, av Arkimandrit (=prästmunk) Damaskinos (föredraget börjar efter ca. 5 minuter).
  5. Den Helige Ande och Mission, av fader Gregory Hallam.
  6. Predikan under den Gudomliga Liturgin, av fader Gregory Hallam.

Dels kan man beställa Mikaels seminarium här, som CD eller mp3 (genom att kontakta församlingen på kristiuppstandelse (at) gmail . com). Det har titeln “Den Helige Ande i den Ortodoxa Kyrkan” och hölls under Oasrörelsens konferens i Kungsbacka i år. Den gör inte anspråk på att vara uttömmande i ämnet, men att ge några axplock ur den Ortodoxa Kyrkans erfarenheter av den Helige Ande, manifesterad i olika helgons liv.

Församlingens gudstjänstschema ser ut så här, under resten av sommaren:

24/7 – ingen Vesper

31/7 – Vesper kl. 17:00

7/8 – ingen Vesper

14/8 – Vesper kl. 17:00

21/8 – ingen Vesper

28/8 – Vesper kl. 17:00. Sedan vesper varje vecka under september.

Alltså firar vi Vesper varannan vecka under slutet av Juli och hela Augusti. September blir en speciell månad, då fader Irenaeus kommer till Göteborg för att fira gudstjänster och ta emot katekumenerna. Mer om det senare!

Församlingens Ikon: Kristi Uppståndelse

Ikonen visar Kristus som segrare över döden

Med sin död har han övervunnit döden

Församlingens ikon visar hur Kristus segrar över döden med sin död. Vi tror att Jesu död var en seger, inte ett nederlag. Den ikonen visar hur Jesus drar upp Adam i handleden. Han reser upp mänskligheten som är fallen, men inte genom människans ansträngningar – därför tar han inte Adam i handen, utan drar upp honom helt av egen kraft. Eva sträcker ut sina händer i tro, vilket visar hur vi också kan ta del av Kristi uppståndelses kraft – att förlita oss på honom.

Under Jesu fötter står dödsrikets portar, sönderkrossade. Lås och nycklar ligger kringströdda ner i dödsriket och visar hur döden inte längre har makt över dem som förlitar sig på Jesus. Döden själv avbildas i grått längst ner, bunden och hjälplös (Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 1 Kor 15:55).

Man har ofta kallat denna ikon för Kristus som plöjer dödsriket. Han använder korset för att, så att säga, riva upp dödsriket och öppna upp marken på samma sätt som en bonde gör när han plöjer en åker.

Till vänster om Kristus står Abel avbildad som en ung herde med en herdes stav. Bakom och bredvid Abel står rättfärdiga män från gamla testamentet; Abraham, Enok, Jakob (det står inte tydligt vilka fem som avbildas, men dessa är bland de vanliga – även Isak, Aron m.fl. brukar förekomma). Längst bak i den gruppen ser man de tre heliga ynglingarna som man läser om i Daniels bok – de som kastades in i ugnen för sin tro.

På Jesu högra sida ser vi Johannes döparen och de rättfärdiga kungar såsom David och Solomo. Bakom dem ser man profeten Samuel som håller i ett horn. Det är det horn som han använde när han smorde kungarna. Man anar ännu flera rättfärdiga bakom kungarna – alltså reste Jesus upp med sig alla de fäder vi läser om i Gamla Testamentet – alla som tror och tar emot honom när han kommer till dem.

Profeten Samuel och de tre ynglingarna har alla på sig en kippa (huvudbonaden som många judar använder än idag) och en fylakterion (bönekapsel som också fortfarande används inom judendomen vid bön).

Bakom Kristus ser vi änglaskarorna i rött. Det som människor bara har hört talas om men inte sett brukar avbildas i monokromt i ikoner. Änglaskarorna till exempel – vi vet om att de finns men ingen levande människa har sett dem. Därför är de bara röda och vita. Samma med döden – vi har inte sett döden, alltså avbildas den i grått/svart.

När vi tittar på ikonen blir vi påminda inte bara om att Kristus har gett oss möjligheten att leva med honom i evighet. Vi blir också påminda om att Jesus har makten att vinna över allting som står oss emot här och nu: sorg, strid, sjukdom – allt. Allting som vi lider av, allting som gör att människor strider mot varandra och sårar varandra – allt detta har Jesus också besegrat därför att dessa saker är delar av den långsamma död som världen ständigt lider. Vi tror att Kristi Uppståndelse gör det möjligt för människor att leva ett nytt liv redan nu – i väntan på att allting blir återskapat vid Kristi återkomst.

Veckan och söndagen:

Denna veckan pågår Oasrörelsens sommarmöte i Kungsbacka. Ni kan läsa om vad Oasrörelsen är här. Under mötet kommer Mikael och Herman finnas vid ett informationsbord om den Ortodoxa Kyrkan och vår församling. Vi är där från Torsdag till Lördag och kommer berätta om Ortodox tro och tradition, samt svara på frågor.

Mikael kommer dessutom att hålla i ett seminarium vid två tillfällen (fredag 15-16:30, lördag 16-17:30), med titeln “Den Helige Ande i den Ortodoxa Kyrkan.” Information om plats finns i mötesbyrån för sommarmötet.

På söndag firar vi vesper som vanligt kl. 17:00 i Kryptan i Vasakyrkan. Den firas bl.a. till minnet av de heliga fäderna från de sex första ekumeniska koncilierna där tron försvarades mot olika villoläror, men också till minnet av stormartyren Marina. Hon levde under den Diocletianska förföljelsen och fick bli ett starkt vittnesbörd om hur “martyrenas blod är Evangeliets utsäde”: Genom sitt lidande för trons skull fick hon många tusen hedningar att omvända sig till kristendomen. Hennes reliker förvaras på Vatopedi-klostret på det heliga berget Athos i Grekland.

Välkomna, både till Kungsbacka och till gudstjänsten på söndag!

Katekumenkurs under hösten

Under höstterminen erbjuder Kristi Uppståndelse Ortodoxa Församling en katekumenkurs. Katekumen är alltså ett grekiskt ord som benämner en person som har för avsikt att bli medlem i Ortodoxa Kyrkan. Du som vill bli Ortodox kristen och i synnerhet vill gå med i Kristi Uppståndelse Ortodoxa Församling är välkommen.

Kursen börjar med att prästen Fader Irenaeus från Nordirland kommer till Sverige och officiellt antar katekumenerna. Vi träffas därefter fem gånger och läser tillsammans en del bibliska och liturgiska texter och diskuterar Ortodox tro och teologi.

Kursen avslutas efter årsskiftet när Fader Irenaeus igen besöker oss och krismerar (konfirmerar) dem som gått kursen.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kursledaren Herman Fields (hermanfields.79 [snabel-a] gmail [punkt] com) eller på mobilen: 0709348342.

Anmäla dig till kursen

Den helige Josef av Damaskus (1793-1860):

Den helige Josef av Damaskus föddes den 15:e Maj 1793 i Beirut och fick namnet Josef George Haddad Firzli (Arabiska:جوزيف جورج حداد الفرزلي). Han var son till en Libanesisk hantverkare och blev vigd till präst år 1817 för Damaskus stift. Där tjänade han som direktör för den Patriarkala skolan mellan 1836 och 1860. Skolan blev en av de ledande Ortodoxa institutionerna för högre utbildningar i Mellanöstern under hans ledarskap. Fader Josef gjorde sig också berömd för sin förmåga att predika väl. Han ivriga predikande fick mycket resultat, och han kom att kallas ”den andre Johannes Chrysostomos” av somliga. Folk lyssnade gärna till honom, och följde de råd han gav. 1848 bröt en hemsk epidemi ut i Damaskus, och fader Josef bistod de behövande, besökte de sjuka och begravde de döda utan att oroa sig om han själv skulle bli sjuk. En av fader Josefs lärjungar var fader Rafael Hawawini, bättre känd som den helige Rafael av Brooklyn, den förste Ortodoxe biskopen i New York.

Fader Josef led martyrdöden den 10:e Juli 1860 när drusiska marodörer förstörde stora delar av Damaskus gamla stad och dödade mer än 3000 Ortodoxa och Melkitiska kristna. Han blev helgonförklarad år 1993. Så här gick det till när han dog:

Den 9:e Juli 1860, när massakern i Damaskus inleddes, flydde många kristna till Patriarkens katedral (Al-Mariamieh). Fader Josef hade, enligt den lokala traditionen, förvarat kommunionstillbehören (kalken, paténen m.m.) hemma hos sig. Under massakern gömde han tillbehören i sina ärmar, och hoppade från tak till tak mot katedralen. Hela natten styrkte han och uppmuntrade de kristna att stå fasta i situationen, ty fienden kan döda kroppen men inte själen (Matt 10:28): Ärofulla kronor har förberetts till dem som givit sig själva till Gud i Jesus Kristus. Han berättade om några helgons martyrier, och uppmanade dem att följa deras livsexempel.
På morgonen tisdagen den 10:e Juli attackerade marodörerna katedralen. De rånade, dödade och brände allting i deras väg. Många dödades och blev martyrer, andra kom ut på gator och i gränder: bland dem var fader Josef. Då han gick på gatan kände en religiös ledare igen honom – det var en av förföljarna – eftersom fader Josef hade vederlagt honom vid en disputation vid ett tidigare tillfälle. Då han såg honom ropade han: ”Här är de kristnas ledare! Om vi dödar honom kan vi döda alla kristna!” När fader Josef hörde detta visste han att hans tid var inne. Han tog fram kommunionstillbehören och tog del av Jesu Kristi Kropp och Blod. Förföljarna attackerade honom med sina yxor, som om de vore skogsarbetare, och vanställde så hans kropp. Efter att ha bundit hans ben med rep drog de honom på gatorna tills han var sliten i bitar.
Han dog som en martyr, och hans liv, hans vaksamhet, och hans lidanden vittnar om hans helighet. Genom att ”bli lik honom i en död med honom” (Fil 3:10), kröntes han med Kristi ära. Han blev ett exempel att efterlikna, en välsignelse att få ta emot, och en förebedjare inför vår Gud och Frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evighet. Amen.

Genom Prästmartyren Josef av Damaskus förböner, herre Jesus Kristus vår Gud, förbarma dig över oss och fräls oss. Amen.