Den lame mannens söndag:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! På söndag firar vi “den lame mannens söndag” med typika kl. 10:00, som vanligt. Berättelsen om den lame mannen kan vi läsa i Johannes Evangelium 5:1-15: Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter … [Read more…]

De myrrhabärande kvinnornas söndag:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! På söndag fortsätter vi i glädjen efter påsken. Förra söndagen handlade om aposteln Thomas. Nu på söndag firar vi med kvinnorna som bar myrrha till graven och blev de första att upptäcka att Herren hade uppstått. Då de rusade tillbaka och berättade för lärjungarna blev de de första … [Read more…]