De tre Hierarkerna:

På söndag firar vi minnet av tre av Kyrkans stora lärare. Det är Basileios den Store, Gregorios Teologen samt Johannes Chrysostomos. Undrar du varför vi tror som vi tror idag, och varför vår trosbekännelse lyder som den lyder? Det är bl.a. för att dessa tre kämpat och formulerat den Sanning som apostlarna tagit emot från … [Read more…]

Söndagens vesper:

På söndag firar vi vår första vesper i kryptan i Vasakyrkan, Göteborg. Kl. 16:30 berättar Mikael kortfattat om vespern, och vi börjar gudstjänsten kl. 17. Efteråt stannar vi kvar för lite samtal och frågor. Välkomna! På söndag firar vi minnet av biskopsmartyren Klemens av Ankyra: Prästmartyren Klemens föddes i Galatien i staden Ancyra år 258. … [Read more…]

Nyhetsbrev Januari 2011:

Guds frid och gott nytt år! Hoppas helgerna varit goda. Med anledning av julen skrev vår biskop Johannes ett julbrev till det europeiska ärkestiftet som finns att läsa här. Jag skriver för att berätta om höstens händelser, och vårens planer. Vi hade ett fantastiskt besök i början av December, då fader Irenaeus och khouria (prästfru) … [Read more…]