Välkommen!

Vi är en ortodox kristen församling i centrala Göteborg. Vi hör till Antiokias Ortodoxa Kyrka i Sverige och Skandinavien. Hos oss finns människor med mycket olika bakgrund, ålder och etnicitet. Vi vill vara en välkomnande församling för alla, särskilt för den som är nyfiken på ortodox kristen tro. Våra gudstjänster och predikan är på svenska.

Känn dig varmt välkommen att besöka våra gudstjänster. Du hittar programmet här. Tveka inte att prata med någon i församlingen vid måltiden efteråt, eller kontakta oss via uppgifterna här. Guds välsignelse!

This image has an empty alt attribute; its file name is KUOf-Ortodoxins-seger-1024x693.jpg

 


FAQ


Var och när har ni era gudstjänster?

Vi firar den Gudomliga Liturgin på söndagar, 15:00 i S:t Matteus Kapell på Västra kyrkogården, Göteborg. Information om när vi firar Liturgin kan du hitta  här


Kan vem som helst komma?

Ja! Alla är välkomna oavsett etnicitet, ålder eller bakgrund. Dock så kan endast de som är medlemmar i den Ortodoxa Kyrkan delta i nattvardens sakrament.


Hur fungerar måltiden?
Efter varje liturgi äter vi tillsammans. Måltiden består av olika rätter som var och en av oss tagit med själva och delar på. Det kallas för knytkalas. Vår tanke är att kunna äta något rejält efter liturgin, eftersom vi är hungriga av att ha fastat innan.

Det brukar blir en uppskattad blandning av rätter från världens alla hörn. Vad kan du ta med dig för maträtt att berika måltiden med?

Du är självklart välkommen att äta med oss även om du inte har med dig någon egen mat.


Vilken jurisdiktion står ni under?

Vår församling hör till Antiokias Ortodoxa patriarkat. Vi står under Hans Salighet Patriark Johannes X’s beskydd och vägledning. Patriarken representeras i Sverige av Arkemandrit Jean (Mansour), präst i Hl. Marias församling i Södertälje och huvudman för det Skandinaviska stiftet som är under uppbyggnad.


Hur blir man medlem?

Medlem i kyrkan: Det finns delvis den kristna sakramentala Kyrkan, Kristi kropp, som man kan bli medlem i, och därmed få del av sakramenten. Är man inte redan ortodox kristen kan man kontakta prästen via kontaktuppgifter på denna hemsida, eller genom att tala med honom efter gudstjänsten. Detta medlemskap kommer av dop och/eller myrrasmörjelse.

Medlem i föreningen: Man kan också bli medlem i den ideella föreningen som stöder den sakramentala församlingen. I denna förening kan var och en bli medlem som sympatiserar med församlingens tro och liv – medlemskap i föreningen kan även den som inte är ortodox söka. Den som önskar bli medlem på detta vis fyller i en medlemsansökan på informationsbordet i anslutning till gudstjänsterna. Årsavgiften för medlemskap i föreningen kostar 500 kr per år och person. Medlemskap berättigar till deltagande på årsmöte och möjliggör engagemang i styrelsen.

Alltså, medlem i Kyrkan bli man bara genom dop in i Kyrkans gemenskap. Medlem i föreningen kan både troende ortodoxa och icke-ortodoxa sympatiserande bli.